Çalışma Alanlarımız

 • ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
 • İNŞAAT HUKUKU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • BANKA HUKUKU
 • FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
 • BİLİŞİM HUKUKU
 • SAĞLIK HUKUKU
 • İLAÇ HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU
 • TÜKETİCİ HUKUKU
 • AİLE HUKUKU
 • İŞ HUKUKU
 • CEZA HUKUKU